0902 13 55 96

Máng đèn Paragon

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFB 236

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFB 236

Mã SP: PRFB 236

976,000 VNĐ
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFB 336

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFB 336

Mã SP: PRFB 336

Giá: Đang cập nhật
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFL 236

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFL 236

Mã SP: PRFL 236

Giá: Đang cập nhật
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFJ 336

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFJ 336

Mã SP: PRFJ 336

961,000 VNĐ

Đèn Thoát Hiểm EXIT

Đèn thoát hiểm Exit PEXM27U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXM27U Paragon

Mã SP: PEXM27U

Giá: Đang cập nhật
 • Công suất (W) :
 • 7W
Đèn thoát hiểm Exit PEXL26U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXL26U Paragon

Mã SP: PEXL26U

Giá: Đang cập nhật
 • Công suất (W) :
 • 6.5W
Đèn thoát hiểm Exit PEXK26U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXK26U Paragon

Mã SP: PEXK26U

Giá: Đang cập nhật
 • Công suất (W) :
 • 6.5W
Đèn Exit thoát hiểm PEXA13RW

Đèn Exit thoát hiểm PEXA13RW

Mã SP: PEXA13RW

739,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 3 W

Máng Đèn Công Nghiệp

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 236

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 236

Mã SP: PIFG 236

456,000 VNĐ
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 136

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 136

Mã SP: PIFG 136

382,000 VNĐ
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 218

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 218

Mã SP: PIFG 218

384,000 VNĐ
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 118

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 118

Mã SP: PIFG 118

233,000 VNĐ

Đèn Chống Cháy Nổ

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36J

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36J

Mã SP: BYS 1x36J

7,900,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 36 W
 • 6500K
Đèn chống cháy nổ dài BYS 2x36

Đèn chống cháy nổ dài BYS 2x36

Mã SP: BYS 2x36

5,216,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 2x36 W
 • 6500K
Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36

Mã SP: BYS 1x36

4,786,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 36 W
 • 6500 K
Đèn chống cháy nổ dài BPY 2x40

Đèn chống cháy nổ dài BPY 2x40

Mã SP: BPY 2x40

2,562,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 2x36 W
 • 6500 K

Đèn Sạc Khẩn Cấp

Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW Paragon

Mã SP: PEMB21SW

1,162,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 2 W
 • trắng
 • 3 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW Paragon

Mã SP: PEMC22SW

980,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 4 W
 • trắng
 • 3 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW Paragon

Mã SP: PEMC210SW

1,170,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 20 W
 • vàng
 • 2 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW Paragon

Mã SP: PEMA21SW

477,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 2x1W
 • trắng
 • 2 giờ

Đèn Chống Thấm và Bụi

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL228

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL228

Mã SP: PIFL228

676,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 2 x 28 W
Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL128

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL128

Mã SP: PIFL128

530,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 1 x 28 W
Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL214

Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL214

Mã SP: PIFL214

492,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 2 x 14 W
Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL114

Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL114

Mã SP: PIFL114

373,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 1 x 14 W