0902 13 55 96

Máng đèn Paragon

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFB 236

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFB 236

Mã SP: PRFB 236

1,276,000VNĐ

925,000 VNĐ

-28%
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFB 336

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFB 336

Mã SP: PRFB 336

Giá: Đang cập nhật
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFL 236

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFL 236

Mã SP: PRFL 236

Giá: Đang cập nhật
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFJ 336

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 3 bóng PRFJ 336

Mã SP: PRFJ 336

1,161,000VNĐ

951,000 VNĐ

-18%

Đèn Thoát Hiểm EXIT

Đèn thoát hiểm Exit PEXM27U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXM27U Paragon

Mã SP: PEXM27U

1,545,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 7W
Đèn thoát hiểm Exit PEXL26U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXL26U Paragon

Mã SP: PEXL26U

1,381,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 6.5W
Đèn thoát hiểm Exit PEXK26U Paragon

Đèn thoát hiểm Exit PEXK26U Paragon

Mã SP: PEXK26U

1,381,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • 6.5W
Đèn Exit thoát hiểm PEXA13RW

Đèn Exit thoát hiểm PEXA13RW

Mã SP: PEXA13RW

859,000VNĐ

705,000 VNĐ

-18%
 • Công suất (W) :
 • 3 W

Máng Đèn Tuýp Đôi

Máng đèn tuýp T5 Paragon 2 bóng PIFP 214

Máng đèn tuýp T5 Paragon 2 bóng PIFP 214

Mã SP: PIFP 214

494,000VNĐ

335,000 VNĐ

-32%
Máng đèn 1m2 Paragon 2 bóng PRFG236 mặt đèn Prismatic

Máng đèn 1m2 Paragon 2 bóng PRFG236 mặt đèn Prismatic

Mã SP: PRFG236

665,000VNĐ

525,000 VNĐ

-21%
Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFJ 236

Máng đèn tuýp 1m2 Paragon 2 bóng PRFJ 236

Mã SP: PRFJ 236

695,000VNĐ

535,000 VNĐ

-23%
Máng đèn treo trần 0m6 Paragon 2 bóng PCFE 218

Máng đèn treo trần 0m6 Paragon 2 bóng PCFE 218

Mã SP: PCFE 218

1,765,000VNĐ

1,455,000 VNĐ

-18%

Máng Đèn Công Nghiệp

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 236

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 236

Mã SP: PIFG 236

548,000VNĐ

446,000 VNĐ

-19%
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 136

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 136

Mã SP: PIFG 136

457,000VNĐ

362,000 VNĐ

-21%
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 218

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 218

Mã SP: PIFG 218

498,000VNĐ

394,000 VNĐ

-21%
Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 118

Máng đèn T5 vòm lục giác PIFG 118

Mã SP: PIFG 118

283,000VNĐ

219,000 VNĐ

-23%

Đèn Chống Cháy Nổ

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36J

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36J

Mã SP: BYS 1x36J

8,950,000VNĐ

7,750,000 VNĐ

-13%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 36 W
 • 6500K
Đèn chống cháy nổ dài BYS 2x36

Đèn chống cháy nổ dài BYS 2x36

Mã SP: BYS 2x36

6,115,000VNĐ

5,115,000 VNĐ

-16%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 2x36 W
 • 6500K
Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36

Đèn chống cháy nổ dài BYS 1x36

Mã SP: BYS 1x36

5,986,000VNĐ

4,786,000 VNĐ

-20%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 36 W
 • 6500 K
Đèn chống cháy nổ dài BPY 2x40

Đèn chống cháy nổ dài BPY 2x40

Mã SP: BPY 2x40

3,762,000VNĐ

2,562,000 VNĐ

-32%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • 2x36 W
 • 6500 K

Đèn Sạc Khẩn Cấp

Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW Paragon

Mã SP: PEMB21SW

1,162,000 VNĐ
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 2 W
 • trắng
 • 3 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW Paragon

Mã SP: PEMC22SW

1,105,000VNĐ

975,000 VNĐ

-12%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 4 W
 • trắng
 • 3 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW Paragon

Mã SP: PEMC210SW

1,370,000VNĐ

1,050,000 VNĐ

-23%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 20 W
 • vàng
 • 2 giờ
Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMA21SW Paragon

Mã SP: PEMA21SW

587,000VNĐ

467,000 VNĐ

-20%
 • Công suất (W) :
 • Ánh sáng :
 • Thời gian :
 • 2x1W
 • trắng
 • 2 giờ

Đèn Chống Thấm và Bụi

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL228

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL228

Mã SP: PIFL228

796,000VNĐ

627,000 VNĐ

-21%
 • Công suất (W) :
 • 2 x 28 W
Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL128

Đèn chống thấm và bụi 1200 mm PIFL128

Mã SP: PIFL128

685,000VNĐ

510,000 VNĐ

-26%
 • Công suất (W) :
 • 1 x 28 W
Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL214

Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL214

Mã SP: PIFL214

582,000VNĐ

452,000 VNĐ

-22%
 • Công suất (W) :
 • 2 x 14 W
Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL114

Đèn chống thấm và bụi 600 mm PIFL114

Mã SP: PIFL114

473,000VNĐ

312,000 VNĐ

-34%
 • Công suất (W) :
 • 1 x 14 W